Om Lykkesgårdskolen

Lykkesgårdskolen er en folkeskole, beliggende i den sydlige bydel af Varde by. Skolen er en to-sporet skole fra 0. til 6. klassetrin og tre-sporet fra 7. til 9. klassetrin. Skolen har 525 elever.

0E7CC705-6E07-4295-A443-CA30660C6FB9_1_105_c

Skolelederen har ordet

Lykkesgårdskolen er en skole, der klarer sig langt over det forventelige; det er der mange årsager til, men trivsel , et dygtigt personale, gode undervisningsmiljøer samt et højt engagement hos både forældre, elever og personalet er blot nogle af "årsagerne" til denne succes.

Skolens tre værdier; højt faglighed, trivsel og samarbejde er hjørnestene i det at drive skole. Hver afdeling har sat ord på, hvad det betyder, og hvordan det omsættes i den daglige praksis.

Lige nu arbejdes i både Skolebestyrelsen og i personalegruppen på at færdiggøre "Lykkesgårdskolens uddannelse- og dannelsestrappe". "Trappen" handler om hvilke "ting", vi som skole ønsker, at eleverne har i deres rygsæk, når de forlader Lykkesgårdskolen.

Alle skal være glade og trygge ved at være i skole

En af skolens tre værdier er netop trivsel.  Vil du læse skolens antimobbestrategi, så tryk på "download pfd".

2C8E9496-24A2-48FD-90C8-495D622AADF4_1_105_c

Vores værdigrundlag

Høj faglighed

 • struktur i undervisningen
 • godt forberedt til timerne/opgaverne
 • åbenhed og samarbejde på tværs
 • fokus på faglighed i fagudvalg og teams
 • opdaterede materialer
 • skabe et undervisningsmiljø hvor eleverne udfordres
 • sørge for at opstille klare mål og tydeliggøre dem for eleverne
 • vi skal tænke læringsstile/mange intelligenser
 • vi skal samarbejde om undervisningen i vores teams
 • vi skal samarbejde om børnenes trivsel og udvikling
 • vi skal præsentere spændende undervisningsmiljøer
 • vi skal tænke klassestørrelser og holddeling
 • holde sig orienteret inden for faget
 • skabe gode relationer til/for eleverne
 • klasserumsledelse
 • Bevidst omkring pædagogik
 • Bevidst omkring didaktik
 • Anerkendende kommunikation
 • Vi skal have tæt samarbejde med børnehaver og forældre, for at sikre at eleverne er undervisningsparate
 • Med høj faglighed skal den enkelte elev have mulighed for at yde sit optimale efter evner.

Trivsel

 • At vi er tydelig som voksen, som tager ansvar.
 • At vi tør gå ind i konflikter.
 • At vi skaber rum og plads til det enkelte individ samt at vi skal være en del af det samlede hele.
 • At vi lytter til det enkelte barn og får sat gang i sagsbehandleren hvis det er nødvendigt gennem f.eks. en underretning.
 • At vi har tillid til hinanden.
 • Man skal være opmærksomme på hinanden.
 • Man har en anerkendende tilgang til hinanden.
 • Humor/et godt grin.
 • Plads til at læsse af.
 • Forum for tryghed
 • Spørge ”hvordan har du det”?

Samarbejde

 • Åbenhed/rummelighed/lyttende
 • Anerkendende
 • Tydelighed
 • Afstemme hinandens forventninger til samarbejdet
 • Arbejde mod et fælles mål og værdier
 • Drage nytte af hinandens kompetencer
 • Tillid/tryg ved hinanden
 • Respektere og benytte hinandens forskelligheder
 • Bakke hinanden op
 • Højt informationsniveau
 • Positivitet
 • Udnytte hinandens ressourcer/videndeling
 • at man er velforberedt til de opgaver man har aftalt
 • at man tager ansvar for de opgaver man har påtaget sig
 • vi viser respekt for hinandens forskellighed

Den gode måde at være sammen på

ORDENSREGLER

Læs om vores ordensregler her.

Plads til alle

Skolen skal være for alle

Hvis du gerne vide, hvad Lykkesgårdskolen gør i forhold ordblindeindsatsen, så tryk på "download pdf".

Elementary school pupils running outside

Vil du høre mere om skolen?

er du velkommen til at kontakte skolens kontor - se telefonnummer og mailadresse nederst.

Du er også velkommen til at kontakte en fra administrationen direkte - tryk her  hvis du vil se personaleoversigten.

Gruppebillede_815