Skolebestyrelsen

På denne side kan du orientere dig i skolebestyrelsens arbejde.

group of students and teacher with laptop

Vores principper

Princip for skole/hjem samarbejde

Læs princippet her

Princip for hjemmearbejde

Læs princippet her

Princip for klassers etablering - deling mm.

Læs princippet her

Princip for den understøttende undervisning

Læs princippet her

Princip for lejrskoler og ekskursioner

Læs princippet her

Princip for karaktergivning

Læs princippet her

Princip for SFO Dragen

Læs princippet her

Princip for udsendelse i praktik

Læs princippet her

Princip for arbejdets fordeling blandt det pædagogiske personale

Læs princippet her

Princip for brug af mobiltelefon

Læs princippet her

Læs afdelingernes regler her

Princip for den åbne skole

Læs princippet her

Trafikpolitik

Læs trafikpolitikken her

Dannelsestrappe for hele skolen

Se dannelsestrappen her - link

Princip for holddannelse, skoledagens længde og skemalægning

Læs princippet her

Skolebestyrelsen

Alan Omar

Bestyrelsesmedlem / elev

Mathilde Vinther Nikolau

Bestyrelsesmedlem / elev

Kristina Vermehren Petersen

Bestyrelsesmedlem / forældre

Camilla Annette Pedersen

Bestyrelsesmedlem / forældre

Sanela Bjelevac

Næstformand / forældre

Pia Langmach Pedersen

Bestyrelsesmedlem / forældre

Kirsten Birk Holm

Bestyrelsesmedlem / forældre

Camilla Vig Jensen

Bestyrelsesmedlem / medarbejder

Lars Jull

Bestyrelsesformand / forældre

Søren Kastoft

Bestyrelsesmedlem / forældre

Mette S. Klitgaard

Bestyrelsesmedlem / medarbejder

Ole Holm Johansen

Bestyrelsesmedlem / Skoleleder

Anne Øbo

Bestyrelsesmedlem / Viceskoleleder - indskolingsleder

Skolebestyrelsens referater

Hvis du gerne vil orientere dig i skolebestyrelsens referater, så tryk på den orange boks her under.

vaerdatvide

Vil du høre mere?

Vil du gerne høre om arbejdet i skolebestyrelsen kan du kontakte skolebestyrelsens formand Lars Jull - se mobil og mail her under.

Gruppebillede_815